* ราคานี้รวมอาหารเช้าแล้ว

หมายเหตุ - ลูกค้าสามารถเลื่อนการเข้าพักได้ โดยแจ้งล่วงหน้าก่อน 3 วัน ที่จะเข้าพัก หากลูกค้าไม่สามารถเข้าพักได้ และไม่แจ้งล่วงหน้า ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี