1. ใช้ถนนพระราม 2 จากกรุงเทพ ประมาณ 64 กิโลเมตร จากนั้นเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม ถึง สี่แยกแรกให้เลี้ยวขวา  ขับผ่านทางรถไฟ แล้วเลี้ยวขวา   เจอสี่แยกไฟแดง ให้ท่านเลี้ยวซ้าย ไป อัมพวา มีระยะทาง ประมาณ  6 กิโลเมตร จะเจอวงเวียน ให้ท่านเลี้ยวซ้าย ข้ามสะพานพระศรีสุริเยนทร์   และตรงไป 800 เมตร เจอ 7/11 ให้เลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายทันที ขับมาตามทางเรื่อยๆ   อีกประมาณ   2 กิโลเมตร   เจอสามแยกตรง วัดบางแคใหญ ให้เลี้ยวซ้าย  ขับตรงไปอีก 2 กิโลเมตร เจอสี่แยกวัดปรก   ให้ตรงไป อีก 800 เมตร เลี้ยวขวาที่บางแคซอย4 เข้าไป 200 เมตร รีสอร์ทอยู่ทางด้านขวามือ ตรงข้าม อบต. บางแค คะ

      2. ถนนเพชรเกษม ผ่านนครปฐมถึงแยกบางแพ( ก่อนถึงตัวเมืองราชบุรี 20กิโลเมตร)ให้เลี้ยวซ้ายมาตามถนน บางแพ-สมุทรสงคราม ผ่านดำเนินสะดวกตรงไปจนถึงสามแยกไฟแดงทางเข้าอัมพวา ตรงไปอีก 400เมตร เจอวงเวียนให้เลี้ยวขวาข้ามสะพานพระศีรสุริเยนทร์ จากนั้นตามข้อ 1

      3. จากภาคใต้ ให้ใช้ถนนเพชรเกษมถึงแยกวังมะนาวเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 2 เข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม จากนั้นตามข้อ 1

***  กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้ GPS ในการนำทางมาที่รีสอร์ท ***